Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Als relatie heeft u altijd een vast contactpersoon binnen onze organisatie. In sommige gevallen betreft het een team. Onze ervaren medewerkers beschikken over een grote algemene kennis, maar vaak ook specifieke kennis (zoals bijvoorbeeld medisch, scheepvaart, onroerend goed, detailhandel, autobranche).

Kennis speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. We volgen dan ook alle regelgeving, CAO’s en andere belangrijke ontwikkelingen op de voet. Als relatie kunt u dan ook rekenen op een degelijk advies.

Personeel

P. Blokland
M. Eindhoven A. van 't Hof L. Richter J. van der Jagt
F. Melker V. van der Wisse F. van Straaten

Privacy

Wij hechten een groot belang aan het veilig verwerken en opslaan van uw gegevens, zeker waar het uw persoonsgegevens betreft. De belangrijkste regels voor de omgang met uw persoonsgegevens zijn in Nederland vastgelegd in de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer wij vanuit onze dienstverlening voor en in opdracht van onze cliënt persoonsgegevens verwerken hebben wij overeenkomstig deze AVG met u een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast is in ons privacy statement vastgelegd hoe wij de regels in het kader van die AVG, die van belang zijn voor onze werkzaamheden, toepassen.